Skip to main content
Habajući delovi za drobilice

TIC insert

Kod drobljenja veoma abrazivnog kamenog materijala, standardni hromijumski materijali ne mogu postići željeni efekat. Razvojem inženjerstva u ovoj oblasti, došlo je do pronalaska novog načina u izradi habajućih obloga u vidu postavljanja umetaka od titanijum karbida (TIC). Ovi TIC umetci su ugrađeni na radnoj površini obloga. Kada kameni materijal uđe u komoru za drobljenje, dolazi prvo u dodir sa vertikalno postavljenim TIC umetcima koji se ovom prilikom sporije troše zbog svoje ultra tvrdoće i otpornosti na habanje.