Skip to main content
Habajući delovi za drobilice

Habajući delove za Mlinove sa kuglama

Obloge mlina sa kuglama štite telo mlina od direktnog udara i trenja. Različiti oblici obloga mlina mogu se koristiti za prilagođavanje stanja kretanja mlina za mlevenje kako bi se poboljšao efekat mlevenja uz povećanje kapciteta proizvodnje i smanjivanja potrošnje habajućih delova.