Skip to main content
Habajući delovi za drobilice

Čeljust

Čeljust je habajući deo primarne drobilice koja se koristi za drobljenje i mlevenje kamenih struktura i drugih teških materijala. Čine je pokretna i nepokretna čeljust koje se nalaze unutar komore drobilice, pozicionirane na dve strane i radeći u povratnom kretanju. Ćeljusti su napravljene od viskokvalitetnog čelika otpornog na habanje dizajnirane tako da svojim zubima za drobljenje usitnjavaju kameni materijal i druge teške strukture.